Přihlášení do systému


| registrace
| Zapomenuté heslo

Aktuality Další aktuality

Alumni VŠCHT Praha

„Dobrý příklad není jednou z možností ovlivnit jiné lidi. Je to jediná možnost.“

(Albert Schweitzer)

Alumni, spolek absolventů VŠCHT Praha sdružuje absolventy a přátele VŠCHT Praha. Usiluje o vytvoření vzájemné komunikační platformy mezi školou, absolventy a současnými studenty.

Členové se mohou setkat se svými přáteli z let studií, s bývalými pedagogy, či s novými odborníky v oboru, mohou tu vyjádřit svůj názor na fungování Alma mater.

Spolek podporuje rozvoj profesionálních kontaktů, ať z pohledu získání pracovního místa, tak uzavření spolupráce na projektu se školou či mezi členy navzájem.

Pokud máte zájem být členy spolku, zaregistrujte se, prosím.


Setkání absolventů VŠCHT Praha v Technoparku Kralupy

Moc děkujeme za Vaši hojnou účast na setkání absolventů v Kralupech. Pokud byste si chtěli atmosféru připomenout najdete fotografie z Kralup na následujících stránkách:

1. na facebooku školy, kde jsou fotografie, která dělala moje kolegyně.

2. dostala jsem od pana Čápa povolení dát Vám k dispozici jeho fotogalerii. Tu najdete tady. http://www.vscht­.cz/…kani-kralupy. Celé album ke stažení je na Flickru Pro stažení všech fotografií na disk stačí stisknout ikonu s šipkou dolů v záhlaví alba.

Informace o aktivitách, které organizujeme pro absolventy, budeme nadále rozesílat pouze členům spolku Alumni. Starší databáze, které máme k dispozici, nebudou již dále využívány.