E-letter

Milé kolegyně, milí kolegové, nový akademický rok 2014/2015 úspěšně začal a my jsme pro vás připravili další E-letter s informacemi o dění na VŠCHT Praha. Přejeme vám krásné slunečné podzimní dny a těšíme se na setkání s Vámi na našich akcích.


VŠCHT Praha mezi tisícovkou nejlepších univerzit!

Do první tisícovky nejlepších univerzit planety se dostalo pět českých škol, kromě VŠCHT Praha na 963. místě se v žebříčku umístily: Karlova Univerzita (313), Masarykova univerzita (742. místo), České vysoké učení technické (771) a Univerzita Palackého v Olomouci (804). Tři nejlepší univerzity světa se nacházejí v USA – první je slavný Harvard, druhý Stanford a třetí Massachusetts Institute od Technology. Na čtvrtém a pátém místě jsou známá anglická zařízení Cambridge a Oxford. Tradiční žebříček sestavilo Center for World University Rankings. http://cwur.or­g/2014/


Akademie mládeže

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Stanice přírodovědců Domu dětí a mládeže hl. m. Prahy pořádají pro studenty gymnázií, odborných škol a pro ostatní zájemce Akademii mládeže.

Přednášky se konají vždy v úterý v 17 hodin v posluchárně B II v budově B VŠCHT Praha, Technická 3, Praha 6.

Všichni, kdo se chtějí dozvědět novinky ze světa chemie, jsou vítáni. Program najdete na http://www.vscht­.cz/…emie-mladeze


Projekt z operačního programu VaVpI

VŠCHT Praha získala finanční prostředky z OP VaVpI na projekt Zvýšení kvality laboratorní výuky studentů VŠCHT Praha (KvaLab). Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality zázemí pro praktickou laboratorní výuku studentů všech úrovní studia.

Projekt bude financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu ČR. http://kvalab­.vscht.cz/


Nové odborné knihy 2014

Centrum informačních služeb VŠCHT Praha vydalo nové zajímavé tituly:

Farmaceutický encyklopedický slovník, kolektiv autorů

Anorganická chemie, Housecroft Catherine E., Sharpe Alan G.

Toxikologie: Interakce škodlivých látek s živými organismy, jejich mechanismy, projevy a důsledky, Igor Linhart

Informace o nových učebnicích i další produkci vydavatelství VŠCHT Praha najdete na http://vydava­telstvi.vscht­.cz.


Dny otevřených dveří

jsou na VŠCHT Praha 21. a 22. 11. 2014 a 23. 1. 2015.

Návštěvníci uvidí mnoho ukázek a experimentů přímo na chodbách školy, otevřeny budou i laboratoře a mineralogické sbírky.

Zájemci o studium mohou navštívit přednášky o studijních programech a oborech.


Badmintonový turnaj o pivní korbel

se koná v sobotu 6. 12. 2014 v hale TJ ASTRA ZM Praha

Turnaj je finančně podpořen vnitřním grantem VŠCHT Praha – Studentský společenský projekt (kategorie B), Ceny věnuje: Pivovary Staropramen s.r.o. více informací: http://www.fa­cebook.com/…to­novykorbel


Kachekran

Tradiční karneval chemiků připravuje občanské sdružení 4Students,o.s ve spolupráci s VŠCHT Praha.

O termínu a místě konání Vás budeme včas informovat.


Další program Alumni, klubu absolventů

Valná hromada a setkání absolventů 2014

V pátek 28. 11. 2014 od 15 hodin v respiriu (budova B) VŠCHT Praha proběhne valná hromada a každoroční setkání Alumni, klubu absolventů.

Podrobnější program připravujeme, najdete ho na stránkách http://alumni­.vscht.cz/.

Zájemci o účast na setkání se mohou registrovat na http://tresen­.vscht.cz/regis­trace/ do 24. 11. 2014. Poplatek za občerstvení bude stejný jako v minulých letech, tj. 200 Kč/osobu.

Těšíme se na setkání.

Sponzorské dary finanční i věcné vítáme.


Cyklus odborných přednášek absolventů

Připravili jsme pro Vás další zajímavé přednášky:

20. 11. 2014 od 16:00 B. Očenášková – Nezákonné drogy v odpadních vodách aneb Co o nás mohou odpadní vody také prozradit.

11. 12. 2014 od 16:00 M. Bendová – Eduard Hála: na ramenou obra termodynamiky

Přednášky se budou konat v posluchárně B 35, budova B, 3. patro vpravo, Technická 3, Praha 6.

Hledáme nové přednášející i nová témata, který by Vás zajímala. Vaše náměty nám napište na alumni@vscht.cz


Aktuální informace o činnosti Alumni, klubu absolventů sledujte na http://alumni­.vscht.cz/, kde se můžete také stát členy klubu.

Říjen 2014