Výkonná rada

Předseda:

prof. Ing. Karel Melzoch, CSc.

Místopředseda:

prof. Dr. RNDr. Pavel Matějka

Tajemnice:

Ing. Jitka Svatošová

Členové:

  • prof. Ing. Pavel Jeníček, CSc.
  • Ing. Jan Merna, Ph.D.
  • Ing. Jaromír. Fiala, Ph.D.
  • doc. Dr. Ing. Kateřina Riddellová, Ph.D.
  • Ing. Jana Ondráčková, CSc.
  • Dr. Ing. Pavlína Basařová

Dozorčí rada:

  • Prof. Ing. Jan Káš, DrSc.
  • Ing. Michal Kohout, Ph.D.
  • Ing. Alena Randová, Ph.D.